kontakt@metsateatis.eu
Turba, Vana-Roosa, 66109 Võru maakond

TTP Metsamehed

metsateatis

Metsateatise esitamine

Metsateatis on dokument, mille abil saab metsaomanik või esindaia teavitada kohalikku metsaülemat planeeritud metsategevustest ning tagama, et raied oleks looduskaitseeeskirjade ja -seadustega kooskõlas.
Küsi abi